Monthly Archives - October 2019

Rynek walutowy Forex – Charakterystyka

Rynek walutowy Forex – Charakterystyka Jeżeli inwestor spodziewa się spadku ceny, a przebicie pewnego niższego poziomu potwierdzi dalszy ruch spadkowy, to realizacja zlecenia nastąpi na poziomach wskazanych w zleceniu. Ten typ zlecenia nie jest wykorzystywany do zamykania otwartych już pozycji. Buy Stop– polega na kupnie instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny. Jeżeli inwestor zakłada dalszy wzrost ceny instrumentu, a przebicie pewnego wyższego poziomu potwierdzi te przewidywania co do dalszego wzrostu ceny instrumentu, to w tym momencie inwestor otwiera pozycję. [...]

Read more...

Top Reasons Forex Traders Fail

Top Reasons Forex Traders Fail It’s not difficult tobegin trading, and you can begin with a demo account from Admiral Markets within minutes. Simply create a Trader’s Room account, download and install the trading platform software of your choice, and begin trading! If you feel confident in your trading ability, bollinger band you can instead go straight to a live account and upload your funds and start trading the markets in real time. The most significant step in preparing and [...]

Read more...